Η επιχειρησιακή δραστηριότητα επεκτείνεται και εδραιώνεται στο χώρο των ERP συστημάτων.