Η εταιρεία ξεκινάει στην τοπική αγορά προσφέροντας υπηρεσίες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος εμπορικών και λογιστικών εφαρμογών της Computer Logic.