Το Entersoft Business Suite είναι μια ολοκληρωμένη και ενοποιημένη σουίτα επιχειρηματικού λογισμικού της Entersoft, η οποία περιλαμβάνει ERP, CRM, Retail, Mobile, E-Commerce και Business Intelligence εφαρμογές.

Υποστηρίζει τη στρατηγική ανάπτυξη της επιχείρησης και μετατρέπει τα δεδομένα σε πολύτιμη γνώση παρέχοντας στην επιχείρηση τα απαραίτητα εφόδια για επιτυχία και ανάπτυξη. Παράλληλα, παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης και παρακολούθησης πολλαπλών εταιρικών διαστάσεων και προσφέρει άμεσα αναλυτικές πληροφορίες, αναφορές, Dashboards και αναλύσεις επιχειρηματικής ευφυΐας για το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και σε πραγματικό χρόνο.

Πλεονεκτήματα

Επιμερισμός διαθέσιμου στοκ σε παραγγελίες πελατών

Βέλτιστη εξυπηρέτηση παραγγελιών με αλγόριθμους κατανομής στο διαθέσιμο στοκ βάσει διαφορών κριτηρίων προτεραιότητας.

Δείκτες ταμειακής επάρκειας και ανάλυση πηγών ρευστότητας

Ταμειακή επάρκεια, άμεση ρευστότητα, εικόνα διαθέσιμων εισροών και εκροών από ανεξόφλητες υποχρεώσεις, απαιτήσεις και επιταγές από ανοικτές παραγγελίες.

Ανατροφοδότηση καταστημάτων

Πρόταση βέλτιστης αναδιανομής του διαθεσίμου στοκ με βάση το ανώτατο και κατώτατο επίπεδο ανά κατάστημα.

Ενσωμάτωση του πλάνου τιμολόγησης των Συμβάσεων Υποστήριξης στο Cash flow

Αυτόματη παραγωγή προτιμολογίων υπηρεσιών με βάση τους όρους των Συμβάσεων Υποστήριξης.

Δομημένος κύκλος πώλησης

Μαζικός προγραμματισμός επισκέψεων πωλητών (visit plan) με δυνατότητα στοχοποίησης και απολογισμού.

Ε.Λ.Π/Δ.Λ.Π.- On line Ενημέρωση, σύγκριση με φορολογικά αποτελέσματα

Συνύπαρξη και συγχρονισμός των δύο συστημάτων αναφοράς, καθώς και συγκριτικές κατάστασης για όλα τα υποσυστήματα.

Στατιστικά πωλήσεων “καλαθιού” Λιανικής

On-line παρακολούθηση ημερησίας δραστηριότητας καταστήματος με στατιστικά δεδομένα ανά ώρα και ανάλυση δεικτών.

Ρυθμός απόκτησης πελατών

Στατιστική ανάλυση του ρυθμού απόκτησης νέων πελατών και της διατήρησης-απώλειας των υπαρχόντων.

Δυνατότητα αυτόνομης πρόσθετης ανάπτυξης λειτουργικότητας

Το σύστημα παρέχει πλήθος εργαλείων προσθετικής ανάπτυξης από εξειδικευμένα στελέχη χωρίς εμπλοκή της Entersoft.

Ανάλυση ανταγωνισμού

Ανάλυση του ανταγωνισμού και πληροφόρηση για βασικούς ανταγωνιστές αιτίες ήττας-νίκης, ύψος χαμένων εσόδων.

Επικοινωνήστε με έναν ειδικό!

Σχετικά Προϊόντα

Pylon Commercial Hybrid
Pylon Commercial Hybrid

Εφαρμογή νέας γενιάς που εξυπηρετεί τις διαχρονικές ανάγκες των εμπορικών συστημάτων.

Pylon ERP Hybrid
Pylon ERP Hybrid

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης σας γίνονται απλές.

Epsilon Smart Invoice
Epsilon Smart

Νέα Web εφαρμογή έκδοσης παραστατικών με απευθείας σύνδεση με την Α.Α.Δ.Ε. και την πλατφόρμα myDATA.