Τα πιο καινοτόμα συστήματα Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Αποτελεσματικότητας

Business Μισθοδοσία για Ξενοδοχεία
Business Μισθοδοσία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

Η κορυφαία εφαρμογή Μισθοδοσίας & Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για Ξενοδοχεία.

Pylon Μισθοδοσία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
Pylon Μισθοδοσία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

Μια εφαρμογή διαφορετική, με μοναδικά και χαρακτηριστικά πλεονεκτήματα, όπως άλλωστε και οι άνθρωποι σας.

Business Μισθοδοσία Εκπαιδευτήρια
Business Μισθοδοσία Εκπαιδευτηρίων

Η μοναδική εφαρμογή της αγοράς η οποία έχει εξειδικεύσει όλες τις ανάγκες των Εκπαιδευτηρίων.

Business Μισθοδοσία Οικοδομικές επιχειρήσεις
Business Μισθοδοσία για Οικοδομοτεχνικές Επιχειρήσεις

Κορυφαία εφαρμογή Μισθοδοσίας & Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού καλύπτοντας όλες τις ανάγκες των Τεχνικών Επιχειρήσεων.

Business Μισθοδοσία Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις
Business Μισθοδοσία για Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις

Πλήρως και αυτοματοποιημένη κάλυψη αναγκών Μισθοδοσίας & Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού που για Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων.

Business Μισθοδοσία ΝΠΔΔ
Μισθοδοσία/HRM ΝΠΙΔ & NΠΔΔ με Μισθολόγιο Δημοσίου

Όλα τα απαραίτητα υποσυστήματα σε μια ενιαία πλατφόρμα.

Business Μισθοδοσία ΝΠΔΔ Νοσοκομείων
Μισθοδοσία/HRM ΝΠΔΔ Νοσοκομείων

Όλα τα απαραίτητα υποσυστήματα σε μια ενιαία πλατφόρμα.

Business Μισθοδοσία Εμπορικές
Business Μισθοδοσία για Εμπορικές Επιχειρήσεις

Όλες οι αλλαγές του Ε.Φ.Κ.Α. μόνο με ένα κλικ.

Epsilon Smart Ergani Business
Epsilon Smart ERGANI Business

Άμεση και Εύκολη συμμόρφωση με την νέα Νομοθεσία.