Η Business Μισθοδοσία για Εμπορικές Επιχειρήσεις έχει σχεδιαστεί για να αυτοματοποιεί διάφορες διαδικασίες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού σε έναν οργανισμό. Βοηθά τις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται τα δεδομένα των εργαζομένων, τη μισθοδοσία, τη συμμετοχή κτλ. Επιπλέον αποσκοπεί στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της ακρίβειας και της συμμόρφωσης στις λειτουργίες ανθρώπινου δυναμικού.

Πλεονεκτήματα

Πλήρες παραθυρικό και φιλικό περιβάλλον

Απλοποιημένο παραθυρικό πρόγραμμα ελαχιστοποιώντας τον χρόνο εξοικείωσης και εξαγωγής αποτελεσμάτων.

Ευχρηστία – Ταχύτητα

Υπολογισμός μισθοδοσίας μεμονωμένα, μαζικά ή και ξεχωριστά ανά υποκατάστημα ή τμήμα απασχόλησης.

Λειτουργικότητα

Μαζική ενημέρωση όλων των στοιχείων μέσα από μία μόνο φόρμα.

Ασφάλεια

Ενσωματωμένο σύστημα ενημέρωσης του χρήστη για αποφυγή λαθών.

Συνδεσιμότητα – Internet

Αυτόματη και συνεχής ενημέρωση μέσω Internet για όλες τις αλλαγές της νομοθεσίας.

Εκτυπώσεις

Απεριόριστες επιλογές τυποποιημένων εκτυπώσεων από την πιο απλή μορφή μέχρι την πλέον αναγκαία από Δημόσιο Οργανισμό.

Μαζικότητα, Αυτοματοποίηση, Παραμετροποίηση

Μαζικότητα ενεργειών σε συνδυασμό με την αξιόπιστη και σύννομη διαδικασία της αγοράς και απεριόριστες δυνατότητες παραμετροποίησης.

Υποστήριξη

Άμεση ανταπόκριση για όλες τις ανάγκες με συμβουλευτική υποστήριξη.

Επικοινωνήστε με έναν ειδικό!

Σχετικά Προϊόντα

Epsilon Smart Ergani Business
Epsilon Smart ERGANI Business

Άμεση και Εύκολη συμμόρφωση με την νέα Νομοθεσία.

Business Μισθοδοσία για Ξενοδοχεία
Business Μισθοδοσία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

Κάθετη λύση για Ξενοδοχεία.

Business Μισθοδοσία ΝΠΔΔ
Μισθοδοσία/HRM ΝΠΙΔ & NΠΔΔ με Μισθολόγιο Δημοσίου

Όλα τα απαραίτητα υποσυστήματα σε μια ενιαία πλατφόρμα.