Το Ergani Epsilon Smart χωρίζετε σε δυο συνδρομές. Tο Accounting για επιχειρήσεις με εξωτερικό λογιστήριο και Business για επιχειρήσεις με εσωτερικό λογιστήριο. Αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση σχεδιασμένη για άμεση ενημέρωση τόσο στον εργοδότη, όσο και στον εργαζόμενο για σημάνσεις ή μη της ψηφιακής κάρτας εργασίας.

Πλεονεκτήματα

Επικοινωνεί online με την εφαρμογή μισθοδοσίας της επιχείρησης

Άμεση  δυνατότητα να δηλώσει το ωράριο ο εργοδότης και να αποφύγει την αυτόματη παράβαση για μη γνωστοποίηση της μεταβολής (ώρας ή ημέρας) του ψηφιακού ωραρίου.

Διασφαλίζει την ορθή χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας από τον εργαζόμενο

Λήψη μηνύματος μέσω email ή/και μέσω viber/sms  και άμεση εμφάνιση μηνύματος στην οθόνη για λάθος σήμανση δίνοντας τη δυνατότητα να ακυρωθεί η σήμανση και να γίνει εκ νέου η σωστή σήμανση.

Προστατεύει τον εργοδότη από σημαντικές παραβάσεις

Δυνατότητα να μην ολοκληρωθεί η σήμανση της κάρτας από τον εργαζόμενο, να ολοκληρωθεί η σήμανση, αλλά παράλληλα να υπάρξει γνωστοποίηση της υπερωρίας στο Εργάνη ΙΙ (Ε8)

Ισχυρά εργαλεία ενημέρωσης του εργοδότη

Έγκαιρη ενημέρωσή του εργοδότη και εργαζόμενου για σήμανση κάρτας πέραν των ορίων ανοχής αποφεύγοντας παραβάσεις.

Διασφαλίζει την ορθή επικοινωνία με το Εργάνη ΙΙ

Άμεσα ορατό το τεχνικό σφάλμα δίνοντας τη δυνατότητα στον εργαζόμενο να επαναλάβει τη σήμανση και παρέχεται η ενημέρωση στον εργοδότη.

Επικοινωνήστε με έναν ειδικό!

Σχετικά Προϊόντα

Business Μισθοδοσία για Ξενοδοχεία
Business Μισθοδοσία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

Κάθετη λύση για Ξενοδοχεία

Business Μισθοδοσία Εμπορικές
Business Μισθοδοσία για Εμπορικές Επιχειρήσεις

Όλες οι αλλαγές του Ε.Φ.Κ.Α. μόνο με ένα κλικ.

Business Μισθοδοσία ΝΠΔΔ
Μισθοδοσία/HRM ΝΠΙΔ & NΠΔΔ με Μισθολόγιο Δημοσίου

Όλα τα απαραίτητα υποσυστήματα σε μια ενιαία πλατφόρμα.