Η εφαρμογή Μισθοδοσίας που εξειδικεύεται στον Δημόσιο Τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ. και συνδυάζει όλα τα απαραίτητα υποσυστήματα ενός τμήματος HR σε μια ενιαία πλατφόρμα παράλληλα με υψηλού επιπέδου συμβουλευτική υποστήριξη.

Πλεονεκτήματα

Public Sector / Payroll Tools

Αυτόματοι υπολογισμοί και ολοκληρωμένη διαχείριση Παροχών – Δανείων.

Public Sector Tools

Διαχείριση όλων των Υπηρεσιακών και Μισθολογικών μεταβολών.

Public Sector Tools / Ενιαίο Μισθολόγιο

Αυτόματη ενημέρωση όλων των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και του Μισθολογίου Δημοσίου.

Ασφάλεια

Ενσωματωμένο σύστημα ενημέρωσης με πλήρη διατήρηση ιστορικότητας όλων των δεδομένων.

Ευχρηστία – Ταχύτητα

Υπολογισμός μισθοδοσίας με αυτόματη προβολή και αμεσότητα σε όλες τις παρελκόμενες ενέργειες.

Καθετοποίηση

Ειδικά εργαλεία και υποσυστήματα που παρέχουν μοναδικά προνόμια απλοποίησης και αυτοματοποίησης των διαδικασιών.

Πλήρες παραθυρικό και φιλικό περιβάλλον

Ελαχιστοποιεί το χρόνο εξαγωγής αποτελεσμάτων διεκπεραιώνοντας ενέργειες για μεγάλο αριθμό πελατών – εταιρειών.

Συνδεσιμότητα – Internet

Αυτόματη και συνεχής ενημέρωση μέσω Internet για όλες τις αλλαγές της νομοθεσίας.

Υποστήριξη

Συμβουλευτική υποστήριξη και άμεση ανταπόκριση σε όλες τις αλλαγές της νομοθεσίας.

Επικοινωνήστε με έναν ειδικό!

Σχετικά Προϊόντα

Business Μισθοδοσία Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις
Business Μισθοδοσία για Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις

Πλήρως και αυτοματοποιημένη κάλυψη αναγκών Μισθοδοσίας & Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού που για Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων.

Business Μισθοδοσία ΝΠΔΔ
Μισθοδοσία/HRM ΝΠΙΔ & NΠΔΔ με Μισθολόγιο Δημοσίου

Όλα τα απαραίτητα υποσυστήματα σε μια ενιαία πλατφόρμα.

Business Μισθοδοσία Εκπαιδευτήρια
Business Μισθοδοσία Εκπαιδευτηρίων

Η μοναδική εφαρμογή της αγοράς η οποία έχει εξειδικεύσει όλες τις ανάγκες των Εκπαιδευτηρίων.