Το PYLON Restaurant Hybrid είναι μία εξειδικευμένη εφαρμογή που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου της εστίασης. Παρέχει εξελιγμένες δυνατότητες παραμετροποίησης ώστε να μπορείτε να απεικονίσετε και να διαχειριστείτε με ακρίβεια τη λειτουργία της επιχείρησής σας.

Πλεονεκτήματα

Ηλεκτρονικά Βιβλία Α.Α.Δ.Ε.

Απολύτως εναρμονισμένη με την νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα myDATA

Mobile διαχείριση

Διαχειριστείτε από το κινητό ή το tablet τις λειτουργίες.

Σύνδεση PYLON POS with Cloud PMS

Δυνατότητα αμφίδρομης διασύνδεσης με τρίτα PMS, ελέγχοντας τις ενέργειες κρατήσεων και μεταφοράς χρεώσεων στους λογαριασμούς των πελατών που βρίσκονται στο Cloud PMS.

Άμεση σύνδεση με το Back Office On-Line

Online διασύνδεσή του με την back office εφαρμογή, με τη χρήση κοινών πινάκων δεδομένων.

Διαχείριση πολλαπλών διαφορετικών δραστηριοτήτων, παράλληλα από μια θέση εργασίας.

Καινοτόμα desktops καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες δραστηριότητα της  επιχείρησης με το πάτημα ενός κουμπιού.

Έξυπνα πόστα εργασίας

Μπορείτε να διαμορφώσετε ιδανικά τους χώρους που εξυπηρετούν οι σερβιτόροι, συνδυάζοντας παράλληλα και τα αντίστοιχα κέντρα παρασκευής προϊόντων.

Βέλτιστη αξιοποίηση εξοπλισμού

Μπορεί να λειτουργήσει σε οποιοδήποτε device (tablet, pc, pos), και να εκτυπώσει σε όλους τους τύπους εκτυπωτών.

Εύκολη και γρήγορη ασύρματη παραγγελιοληψία

Απλό στη χρήση, συμβατό με οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα και καλύπτει ολοκληρωμένα τις λειτουργικές ανάγκες μιας επιχείρησης εστίασης.

Επικοινωνήστε με έναν ειδικό!

Σχετικά Προϊόντα

Orexys Twinsoft
Orexsys (Twinsoft)

Η καλύτερη λύση λογισμικού για την αυτοματοποίηση των επιχειρηματικών σας δραστηριοτήτων.