Η εταιρία Φούρνοι Ρόδου ΑΕΒΕ δραστηριοποιείται επί σειρά ετών στο χώρο της αρτοποιίας διαθέτοντας μονάδα παραγωγής και μεταπώλησης ειδών αρτοποιίας. Η απόφαση για μετάβαση σε ένα νέο και εξελιγμένο περιβάλλον πάρθηκε όταν ο όγκος αλλά και η πολυπλοκότητα του reporting των πληροφοριών δεν ήταν δυνατόν να διαχειριστούν.

Η πρόκληση στο έργο αυτό ήταν

  • η οργάνωση των δεδομένων με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μπορεί να καλυφθεί η πολυπλοκότητα του reporting.
  • η οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας και ενημέρωσης του ERP στον ελάχιστο δυνατό χρόνο
  • καλύτερη παρακολούθηση του κόστους των αγορών

 

Η πρότασή μας ήταν το Entersoft ERP που με τα σύγχρονα εργαλεία παραμετροποίησης και reporting μας έδωσε τη δυνατότητα να οργανώσουμε αλλά και να επανεξετάσουμε μετά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας τις διαδικασίες για να δώσουμε τη βέλτιστη λύση με τα νέα δεδομένα που είχαμε μπροστά μας. Εκτός από τα προαναφερθέντα καταφέραμε να μειώσουμε το χρόνο στη διαδικασία εξυπηρέτησης παραγγελιών, ενημέρωσης της παραγωγής και το κλείσιμο αποτελεσμάτων ανά μήνα σε πάνω από το 50%.