ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι λύσεις μας καλύπτουν:

Λογισμικό (Software)

Λογισμικό (Software). 

Προτείνουμε στους συνεργάτες μας λογισμικά ανεπτυγμένα σε πλατφόρμες τεχνολογικής αιχμής.

Υποδομή Υλικού (hardware infrastructure)

Υποδομή Υλικού (hardware infrastructure).

Ο εξοπλισμός διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος και τις ανάγκες του πελάτη. Σας προτείνουμε μόνο αξιόπιστες λύσεις επώνυμων κατασκευαστών (HP, Dell), στο χαμηλότερο δυνατό κόστος. Παρέχουμε τις απαραίτητες συμβουλές για προμήθεια ενός ή περισσότερων server με στόχο τη σωστή κατανομή των εργασιών.

Υποδομή Δικτύου (network infrastructure)

Υποδομή Δικτύου (network infrastructure).

Η σωστή υποδομή διασφαλίζει την επικοινωνία του server με τα τερματικά. Η ασφάλεια του δικτύου θωρακίζει την επιχείρηση από εισβολές από το διαδίκτυο αλλά και από το τοπικό δίκτυο.

Υπηρεσίες αποτύπωσης εταιρικών δομών και εργασιών

Υπηρεσίες αποτύπωσης εταιρικών δομών και εργασιών.

Μαζί με το πλάνο εξέλιξης και αναγκών, οι υπηρεσίες αυτές συνθέτουν την πρόταση για το εγκατεστημένο λογισμικό.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Απαντάμε άμεσα στις καθημερινές σας ανάγκες γιατί ξέρουμε ότι για εσάς η ταχύτητα και η απλοποίηση της δουλειάς είναι απαραίτητα συστατικά επιτυχίας.

Εφαρμογές Διαχείρισης Επιχειρήσεων & Προσωπικού
Καλύπτουν όλο το εύρος των επιχειρήσεων από μικρές εμπορικές έως βιομηχανίες με παραγωγικές διαδικασίες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ξενοδοχειακές Εφαρμογές
Καλύπτουμε τις ανάγκες ξενοδοχειακών μονάδων μικρής και μεγαλύτερης κλίμακας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εφαρμογές Χώρων Εστίασης
Η ταχύτητα και η ευχρηστία σε αυτόν τον τομέα είναι το παν! Δημιουργούμε εύχρηστες εφαρμογές για εστιατόρια και μπαρ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εφαρμογές Λογιστικών Γραφείων
Εξειδικευμένες εφαρμογές για τις ανάγκες των λογιστικών γραφείων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Εξασφαλίζουμε τις απαιτήσεις για υψηλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών μέσω σωστής οργάνωσης, καθώς και με την εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας κατά EN ISO 9002.

Στους παράγοντες της επιτυχίας συγκαταλέγονται:

Tο ικανό και εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς και η διαρκής εκπαίδευσή του

H συνεχής αξιολόγηση των προμηθευτών και των συνεργατών μας

O ορθά σχεδιασμένος έλεγχος ποιότητας σε όλες τις φάσεις της παροχής υπηρεσιών

Οι συνεχείς επενδύσεις με στόχο τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της εταιρίας

Η συνεχής ενημέρωση για τις τεχνολογικές εξελίξεις

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αφού σκιαγραφήσουμε μαζί με εσάς τη δομή και τις ανάγκες σας, προχωράμε στην υλοποίηση του έργου.

Ακολουθούμε πιστοποιημένες διαδικασίες: