ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Γενικά

Η Business Software (εφεξής “Business Software”, «εμείς» ή «η εταιρεία μας») θεωρεί ότι η πολιτική απορρήτου είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους χρήστες και εξηγεί αναλυτικά στο παρόν κείμενο τον τρόπο συλλογής, χρήσης και προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου τους. Η εταιρεία μας δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της ιστοσελίδας www.b-soft.gr (εφεξής η «ιστοσελίδα»). Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου καλύπτει την πρόσβαση και τη χρήση της ιστοσελίδας μας από οποιαδήποτε συσκευή, αλλά και τις περιπτώσεις που παρέχονται Προσωπικές Πληροφορίες στην εταιρεία μας. Πιο συγκεκριμένα, το παρόν αποτελεί πηγή πληροφόρησης σχετικά με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τις εν λόγω πληροφορίες και τον τυχόν διαμοιρασμό τους σε τρίτους, αλλά και σχετικά με τους τρόπους που μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να διαχειριστείτε εσείς τις πληροφορίες αυτές. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αφορά στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα και όχι σε άλλες που μπορείτε να οδηγηθείτε μέσω συνδέσμων από τη δική μας.

1. Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

Η συλλογή προσωπικών πληροφοριών χρησιμοποιείται μόνο για συγκεκριμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας μας, όπως για την αποστολή μηνυμάτων μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας, για να στείλετε τα σχόλιά σας ή άλλες πληροφορίες σε εμάς. Όταν επιλέγετε τις συγκεκριμένες λειτουργίες, ενδέχεται να σας ζητήσουμε πληροφορίες όπως το όνομά σας, το τηλέφωνό σας, την επωνυμία της εταιρείας σας, την ειδικότητα σας, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, την πόλη κατοικίας σας και άλλες. Μέσω της ιστοσελίδας μας είναι πιθανό να συγκεντρώσουμε αυτόματα κάποιες πληροφορίες για τη χρήση της ιστοσελίδας, όπως τη συχνότητα επίσκεψης συγκεκριμένων ενοτήτων της ιστοσελίδας μας μέσω cookies, web beacons και άλλων τεχνολογιών.

2. Σκοπός Συλλογής Προσωπικών Δεδομένων

Χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε για τους εξής σκοπούς: – για να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας για την προσφορά συγκεκριμένων υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρεία μας, για να σας αποστείλουμε πληροφορίες, άρθρα ή νέα της Business Software, – για να είμαστε σύμφωνοί με τις νομικές και λογιστικές απαιτήσεις, όπως αυτές ορίζονται από το τρέχον νομικό πλαίσιο, αλλά και – για να απαντήσουμε στα σχόλιά σας. Στόχος μας είναι να συλλέγουμε τα ελάχιστα απαραίτητα δεδομένα που εξυπηρετούν τον εκάστοτε σκοπό, όπως ορίζει και η Αρχή της Αναλογικότητας. Τέλος, με τη χρήση της ιστοσελίδας μας είναι δυνατό να ζητούνται ή να συλλέγονται και άλλες πληροφορίες για στατιστικούς λόγους, οι οποίες ωστόσο είναι αποπροσωποποιημένες, σύμφωνα με όσα καθορίζει η νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

3. Προστασία και διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων

Η εταιρεία μας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε τα προσωπικά σας δεδομένα να είναι ασφαλή. Παράλληλα, απαιτούμε από τρίτα μέρη που χειρίζονται ή επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα να πράττουν το ίδιο. Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι περιορισμένη με σκοπό την αποφυγή οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, τροποποίησης ή και κακής χρήσης. Τα προσωπικά σας δεδομένα είναι προσβάσιμα μόνο στους υπαλλήλους της εταιρείας μας και στους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες μας, εφόσον απαιτείται να τα γνωρίζουν. Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για εμάς, έτσι ώστε να σας παρέχουμε μία υπηρεσία που μας έχετε ζητήσει ή για την εκπλήρωση του σκοπού που μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, εκτός από περιπτώσεις που υφίσταται διαφορετική πρόβλεψη από το νόμο (π.χ. σε σχέση με πιθανές εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις).

Διάρκεια για την οποία αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα

Το κριτήριο της διάρκειας της αποθήκευσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η αντίστοιχη περίοδος υποχρεωτικής κράτησης. Μετά την εκπνοή της προθεσμίας, τα αντίστοιχα δεδομένα διαγράφονται κανονικά, εάν δεν απαιτείται πλέον η εκτέλεση της σύμβασης ή η ανάληψη σύμβασης.

4. Πληροφορίες για την διεύθυνση επικοινωνίας

Η υπεύθυνη μονάδα επεξεργασίας δεδομένων στον ιστότοπο μας είναι: BUSINESS SOFTWARE ΤΑΜΒΑΚΑΣ ΑΕ Πανελλαδική Κάλυψη & Υποστήριξη Κων/νου Τσάτσου & Λίνδου, 8510 0 Ρόδος Τ: 22410-75218 / 22410-44400 Φ: 22410-43396 E: info@b-soft.gr Υπεύθυνος φορέας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο, μόνο του ή σε συνεννόηση με άλλους, αποφασίζει για τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (όπως ονόματα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.).

5. Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Έχουμε διορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων για την εταιρεία μας.
Όνομα: Βαλασία-Άννα
Επώνυμο: Βαλαβοσίκη
E: dpo@b-soft.gr

6 Τα δικαιώματά σας

Πληροφορίες, αποκλεισμός, διαγραφή

Έχετε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου, το δικαίωμα στην ελεύθερη πληροφόρηση σχετικά με τα αποθηκευμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας (Άρθρο 15, GDPR), την προέλευση και τον προορισμό τους και τον σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων, όπως επίσης το δικαίωμα διόρθωσης (Άρθρο 16, GDPR), περιορισμό της επεξεργασίας (Άρθρο 18, GDPR), κλειδώματος ή διαγραφής των δεδομένων αυτών (Άρθρο 17, GDPR). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση που αναγράφεται στο αποτύπωμα.

Ανάκληση της συγκατάθεσής σας στην επεξεργασία δεδομένων (Άρθρο 21, GDPR)

Πολλές λειτουργίες επεξεργασίας δεδομένων είναι δυνατές μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε μια υπάρχουσα συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή. Ένα ανεπίσημο μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εμάς αρκεί. Η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιήθηκε μέχρι την ανάκληση παραμένει ανεπηρέαστη από την ανάκληση.

Δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια εποπτική αρχή

Σε περίπτωση παραβίασης του νόμου περί προστασίας των δεδομένων, ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια εποπτική αρχή. Η αρμόδια εποπτική αρχή για θέματα προστασίας δεδομένων είναι ο κρατικός υπεύθυνος προστασίας δεδομένων του ομοσπονδιακού κράτους στο οποίο εδρεύει η εταιρεία μας.

Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα πληροφόρησης για τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε με βάση τη συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σύμβασης. Αν χρειάζεστε την άμεση μεταφορά δεδομένων σε άλλο υπεύθυνο, αυτό θα γίνει στο βαθμό που είναι τεχνικά εφικτό κατόπιν σχετικού αιτήματος σας.

Πρόσβαση

Η Business Software δεν εμπορεύεται με κανένα τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα. Ενδέχεται να επιτρέψουμε σε έμπιστους συνεργάτες μας να έχουν πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες, εάν κριθεί απαραίτητο, με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρεία μας. Σε τέτοια περίπτωση η επεξεργασία δεδομένων από τρίτους γίνεται στα πλαίσια μιας σύμβασης στην οποία υποχρεούνται σε εμπιστευτικότητα, εχεμύθεια για την διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων (Άρθρο 28, GDPR).
Σε καμία άλλη περίπτωση δεν παρέχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας, παρά μόνο σε περιπτώσεις που απαιτείται από το νόμο ή σε περιπτώσεις που είναι αναγκαία η προστασία των δικαιωμάτων της ιδιοκτησίας της Business Software. Χρησιμοποιούμε μη-προσωποποιημένες πληροφορίες, με σκοπό τη βελτίωση της ιστοσελίδας μας και για τη διαχείρισή της. Είναι πιθανό να παρέχουμε πρόσβαση σε τρίτους σε συγκεντρωτικά και μη προσωποποιημένα στοιχεία.
Η ιστοσελίδα μας μπορεί να παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες σε συνεργάτες μας που μας παρέχουν υπηρεσίες, όπως web hosts και παρόχους email, μόνο εάν σχετίζεται με την παρεχόμενη προς εμάς υπηρεσία. Σε αυτήν την περίπτωση οι συνεργάτες μας δεν δικαιούνται να χρησιμοποιήσουν τις εν λόγω πληροφορίες για άλλους σκοπούς. Σε καμία άλλη περίπτωση, εκτός από τις ανωτέρω, δε θα παρέχουμε πρόσβαση σε προσωπικές σας πληροφορίες ή στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

ΕΙΔΙΚΑ

Συλλογή δεδομένων στον ιστότοπό μας

1. Επικοινωνία

Εάν μας στείλετε μήνυμα μέσω της φόρμας επικοινωνίας, σας ζητάμε πληροφορίες για εσάς που θα συμπεριληφθούν και θα αποθηκευθούν ως στοιχεία επαφής για τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας και την άμεση απάντηση των ερωτήσεων σας. Δεν θα κοινοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες χωρίς τη συγκατάθεσή σας.Η επεξεργασία των δεδομένων που εισάγονται στην επαφή, βασίζεται αποκλειστικά στην συγκατάθεσή σας (Άρθρο 6, GDPR). Μπορείτε να ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή. Ένα ανεπίσημο μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εμάς αρκεί. Η νομιμότητα των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την ανάκληση παραμένει ανεπηρέαστη από την ανάκληση. Τα δεδομένα που εισάγετε στην επαφή θα παραμείνουν αποθηκευμένα μέχρι – να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε ή- αν αποσύρετε την συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση ή το σκοπό της αποθήκευση των δεδομένων (για παράδειγμα, μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του αιτήματός σας). Οι υποχρεωτικές περίοδοι διατήρησης των δεδομένων που στηρίζονται σε νομοθετικές διατάξεις παραμένουν ανεπηρέαστες.

2. Hosting και ηλεκτρονική αλληλογραφία

Οι ενέργειες που γίνονται στο πλαίσιο του Hosting είναι για την παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών: – υποδομές πληροφορικής και ενέργειες στην πλατφόρμα υπηρεσιών πληροφορικής, – τεχνικές υπηρεσίες συντήρησης που χρησιμοποιούν για το σκοπό της λειτουργίας της ιστοσελίδας, – αποθήκευση και υπηρεσίες δεδομένων, – e-mail, – υπηρεσίες ασφαλείας.

3. Κρυπτογράφηση SSL ή TLS

Για λόγους ασφαλείας και για να προστατευτεί η μετάδοση ευαίσθητων και προσωπικών περιεχομένων που στέλνετε σε εμάς, το site μας χρησιμοποιεί SSL ή κρυπτογράφηση TLS. Έτσι, τα δεδομένα που υποβάλετε μέσω αυτού του ιστότοπου, δεν μπορούν να διαβαστούν από τρίτους. Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια κρυπτογραφημένη σύνδεση με το «https: //» στην γραμμή διευθύνσεων του browser σας και το σύμβολο κλειδαριάς στη γραμμή του προγράμματος περιήγησης.

4. Γραμματοσειρές Google Web

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τις λεγόμενες γραμματοσειρές ιστού, που παρέχει η Google, για την ομοιόμορφη αναπαράσταση γραμματοσειρών. Όταν ανοίγετε μια σελίδα, το πρόγραμμα περιήγησής σας φορτώνει τις απαιτούμενες γραμματοσειρές Ιστού στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησης για να εμφανίζει σωστά τα κείμενα και τις γραμματοσειρές. Για να το κάνετε αυτό, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε πρέπει να συνδεθεί στους διακομιστές της Google. Ως αποτέλεσμα, η Google μαθαίνει ότι ο ιστότοπός μας έχει πρόσβαση μέσω της διεύθυνσης IP σας. Η χρήση των γραμματοσειρών Google Web είναι προς το συμφέρον μιας συνεπούς και ελκυστικής παρουσίασης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας. Αυτό αποτελεί έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6 του Κανονισμού.Εάν το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζει γραμματοσειρές web, θα χρησιμοποιηθεί μια προεπιλεγμένη γραμματοσειρά από τον υπολογιστή σας.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις γραμματοσειρές Web Google, δείτε https://developers.google.com/fonts/faq και στην πολιτική απορρήτου της Google: https://www.google.com/policies/privacy/ .

5. Cookies

Οι σελίδες του Διαδικτύου χρησιμοποιούν τα λεγόμενα cookies.Τα cookies δεν βλάπτουν τον υπολογιστή σας και δεν περιέχουν ιούς. Τα cookies χρησιμεύουν για να κάνουν την προβολή της ιστοσελίδας μας πιο φιλική προς το χρήστη, αποτελεσματική και ασφαλή. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας και αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης.

Χρησιμοποιούμε cookies για τους παρακάτω σκοπούς:

  • Βελτίωση της ασφάλειας της ιστοσελίδας
  • Συλλογή στατιστικών στοιχείων χρήσης της ιστοσελίδας

Τα περισσότερα από τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι τα λεγόμενα “cookies περιόδου”. Θα διαγραφούν αυτόματα στο τέλος της επίσκεψής σας. Άλλα cookies παραμένουν αποθηκευμένα στη συσκευή σας μέχρι να τα διαγράψετε. Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε το πρόγραμμα περιήγησής σας την επόμενη φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας.Μπορείτε να ρυθμίσετε τον browser σας, ώστε να ενημερώνεστε σχετικά με τη χρήση των cookies και να επιτρέπετε την αποθήκευση cookies μόνο κατά περίπτωση. Μπορείτε να ενεργοποιήστε την αποδοχή cookies για ορισμένες λειτουργίες ή να επιλέξετε την γενική και αυτόματη διαγραφή των cookies όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης. Η απενεργοποίηση των cookies ενδέχεται να περιορίσει τη λειτουργία αυτού του ιστότοπου.Ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου έχει έννομο συμφέρον για την αποθήκευση των cookies για την τεχνικά χωρίς λάθη και βελτιστοποιημένη παροχή των υπηρεσιών του.

6. Google Analytics

Χρησιμοποιούμε cookies του Google Analytics για να συλλέγουμε πληροφορίες και να συνθέτουμε εκθέσεις σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές για να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από το Google Analytics είναι κατά κύριο λόγο ανώνυμες και περιλαμβάνουν τον αριθμό των επισκεπτών της ιστοσελίδας, τον προορισμό αυτών των επισκεπτών, τη συχνότητα επίσκεψης, το χρόνο παραμονής στην ιστοσελίδα και άλλα στατιστικά στοιχεία.

Το Google Analytics είναι σε θέση να συλλέγει και τη διεύθυνση IP σας, η οποία αποτελεί έναν μοναδικό κωδικό που έχει ορισθεί σε κάθε υπολογιστή και συσκευή που βρίσκεται συνδεδεμένη στο διαδίκτυο. Οι διευθύνσεις IP αποτελούν προσωπικά δεδομένα και μπορούν να καταδείξουν τη γεωγραφική περιοχή του επισκέπτη. Ωστόσο, οι διευθύνσεις IP δεν παρέχονται στο διαχειριστή της ιστοσελίδας. Αντ’ αυτού σε κάθε IP εκχωρείται ένας μοναδικός κωδικός αναγνώρησης και με αυτόν τον τρόπο διατηρείται η ανωνυμία του επισκέπτη και παράλληλα μπορεί και παρακολουθείται η ασφάλεια του ιστότοπου, αφού καθίσταται δυνατός ο εντοπισμός οποιασδήποτε πιθανής απόπειρας παραβίασης του.

Το Google Analytics μπορεί μερικές φορές να χρησιμοποιεί και cookies τρίτων όπου χρησιμοποιούνται λειτουργίες διαφήμισης, όπως το Remarketing ή το Google Adwords. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που σχετίζονται με διαφημίσεις εδώ: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=el. Μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή των δεδομένων σας από το Google Analytics κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο. Υπάρχει ένα cookie εξαίρεσης έχει οριστεί και το οποίο εμποδίζει την καταγραφή των δεδομένων σας στις επόμενες επισκέψεις σε αυτό το site: Απενεργοποίηση του Google Analytics.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων των χρηστών στο Google Analytics, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=el

7. Πρόγραμμα περιήγησης

Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies από μια αντίστοιχη ρύθμιση του λογισμικού του προγράμματος περιήγησης. Ωστόσο, επισημαίνουμε ότι κατά περίπτωση τα χαρακτηριστικά αυτού του site να μην είναι όλα πλήρως. Μπορείτε επίσης να αποτρέψει τα δεδομένα που δημιουργούνται από το cookie και σχετίζονται με τη χρήση του δικτυακού τόπου (συμπ. Η διεύθυνση IP σας) στο Google και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, με τη λήψη του browser plug-in που διατίθεται στην ακόλουθη σύνδεση και εγκαταστήστε: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=el

8. Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media)

Ενδέχεται εντός της ιστοσελίδας μας να προσφέρεται η δυνατότητα διαμοιρασμού σε Κοινωνικά Δίκτυα (social media) και άλλα συναφή εργαλεία που σας επιτρέπουν να μοιραστείτε τις δράσεις σας εντός της ιστοσελίδας μας με άλλες εφαρμογές, ιστοσελίδες ή μέσα μαζικής ενημέρωσης και το αντίστροφο. Η χρήση τέτοιων χαρακτηριστικών επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών με τους φίλους σας ή το γενικό κοινό, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε καθορίσει στο προσωπικό σας προφίλ. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις πολιτικές απορρήτου των εν λόγω υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χειρίζονται τα δεδομένα σας.

9. Newsletter

Αν επιθυμείτε να λαμβάνετε συνεχή ενημέρωση από την ιστοσελίδα μας, ζητούμε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και πληροφορίες που μας επιτρέπουν να επαληθεύσουμε ότι είστε ο κάτοχος της συγκεκριμένης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ότι συμφωνείτε να λάβετε το ενημερωτικό δελτίο. Δεν συλλέγονται άλλα δεδομένα παρά μόνο σε εθελοντική βάση. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά αποκλειστικά για την παράδοση των ζητούμενων πληροφοριών και δεν τα διαβιβάζουμε σε τρίτους. Η επεξεργασία των δεδομένων που καταχωρούνται στο έντυπο εγγραφής ενημερωτικoύ δελτίου (Newsletter) βασίζεται αποκλειστικά στη συγκατάθεση σας (Άρθρο 6, GDPR). Η συγκατάθεση για την αποθήκευση των δεδομένων σας και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την αποστολή του Newsletter μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, με ένα απλό «κλικ» στον σύνδεσμο «διαγραφή» («unsubscribe») στο ενημερωτικό δελτίο. Η νομιμότητα των ήδη ολοκληρωμένων διαδικασιών επεξεργασίας δεδομένων παραμένει ανεπηρέαστη από την ανάκληση.Τα κατατεθειμένα από εσάς στοιχεία αποθηκεύονται για τους σκοπούς της αποστολής σε εσάς ενημερωτικού δελτίου και μόνο μέχρι το διάστημα που θα είστε εγγεγραμμένοι σε αυτό. Μετά την ακύρωση του ενημερωτικού δελτίου από εσάς, τα δεδομένα που σχετίζονται με αυτό διαγράφονται. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται για άλλους σκοπούς σε εμάς (για παράδειγμα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τα μέλη) παραμένουν ανεπηρέαστες.

ΕΙΔΙΚΑ

Πολιτική Απορρήτου Μηνυμάτων Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Ειδοποίηση προς τον παραλήπτη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Διαβάστε προσεκτικά τα ακόλουθα, καθώς περιέχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν όλες τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες που αποστέλλονται ή λαμβάνονται (ανάλογα με την περίπτωση) από την Business Software Ταμβακάς Α.Ε., τις θυγατρικές της και τους συνεργάτες της.
Η Business Software Ταμβακάς Α.Ε. μπορεί να τροποποιήσει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Θα πρέπει να ελέγχετε αυτήν την ιστοσελίδα κατά καιρούς για να ελέγξετε τους τρέχοντες όρους και προϋποθέσεις, επειδή είναι δεσμευτικοί για εσάς.
Το περιεχόμενο των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των συνοδευτικών επικοινωνιών και συνημμένων που αποστέλλονται ή λαμβάνονται από την Business Software Ταμβακάς Α.Ε. (συλλογικά “ηλεκτρονικό ταχυδρομείο”) προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εμπιστευτικά στην Business Software Ταμβακάς Α.Ε. και ενδέχεται να περιέχουν πληροφορίες νομικά προνομιούχες ή προστατευμένες από την αποκάλυψη σύμφωνα με τον εφαρμοστέο νόμο ή συμφωνία.
Τα συνημμένα που αποτελούν μέρος ενός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να έχουν επιπλέον σημαντικές αποκαλύψεις και αποποιήσεις ευθυνών, τις οποίες πρέπει να διαβάσετε. Όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Business Software Ταμβακάς Α.Ε. μπορούν να διαβαστούν και να χρησιμοποιηθούν μόνο για τον προορισμό τους και μόνο από τον αποδέκτη. Εάν λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά λάθος, παρακαλώ (i) επικοινωνήστε αμέσως με τον αποστολέα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιστροφής και (ii) διαγράψτε μόνιμα το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λάβατε. Καμία εμπιστευτικότητα ή προνόμιο δεν απαλείφεται ούτε χάνεται από τυχόν εσφαλμένη μετάδοση. Οποιαδήποτε εκτύπωση, αντιγραφή, διανομή, χρήση, αποθήκευση ή ανάληψη οποιασδήποτε ενέργειας που βασίζεται σε πληροφορίες που περιέχονται σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο απαγορεύεται ρητά (εκτός εάν προβλέπεται ρητά σε γραπτές συμφωνίες με την Business Software Ταμβακάς Α.Ε.).

Η Business Software Ταμβακάς Α.Ε. και οι δικαιοπάροχοί της διατηρούν όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από αυτή. Συμφωνείτε να αναλάβετε την πλήρη ευθύνη για τον έλεγχο οποιουδήποτε ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για ιούς και άλλους επιβλαβείς κώδικες. Η Business Software Ταμβακάς Α.Ε. δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από ή σχετίζονται με οποιοδήποτε ιό ή επιβλαβή κώδικα που μπορεί να περιέχεται ή να ενσωματώνεται σε οποιοδήποτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η Business Software Ταμβακάς Α.Ε.διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί όλα τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται ή λαμβάνονται μέσω των συστημάτων της.

Η Business Software Ταμβακάς Α.Ε.δεν παρέχει καμία εγγύηση ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητα του περιεχομένου, δεδομένων ή πληροφοριών που περιέχονται σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και αποποιείται κάθε ευθύνη οποιουδήποτε είδους. Όλες οι απόψεις που εκφράζονται σε ένα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι αυτές του συντάκτη και δεν αντικατοπτρίζουν απαραιτήτως τις απόψεις της Η Business Software Ταμβακάς Α.Ε.

Η Business Software Ταμβακάς Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αρχειοθετεί, να παράγει σε ρυθμιστικές αρχές και να προωθεί για κυβερνητική ή δικαστική έρευνα τυχόν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται ή λαμβάνονται μέσω των συστημάτων της, σύμφωνα με τις πολιτικές και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Εάν δεν αποδέχεστε και δεν συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους όρους που περιέχονται στην παρούσα ειδοποίηση, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για να επικοινωνείτε με την Business Software Ταμβακάς Α.Ε. .

Τροποποίηση Πολιτικής Απορρήτου

Η Business Software διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει την παρούσα πολιτική απορρήτου, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ενημερώνοντας τους επισκέπτες με την ανάρτηση της ανανεωμένης πολιτικής απορρήτου στην παρούσα ιστοσελίδα. Σας συμβουλεύουμε να συμβουλεύεστε την παρούσα σελίδα, έτσι ώστε να είστε πάντα ενημερωμένοι σχετικά με την πολιτική απορρήτου που εφαρμόζουμε.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρούσα πολιτική απορρήτου διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Αν οποιαδήποτε πληροφορία που αναφέρεται παραπάνω καταστεί αντίθετη προς την ισχύουσα νομοθεσία, θα αφαιρείται από το παρόν χωρίς να θίγεται η ισχύς των υπόλοιπων πληροφοριών. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου που εφαρμόζουμε και για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας αποστέλλοντας e-mail με το αίτημά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@b-soft.gr

Με εκτίμηση,
Business Software Ταμβακάς Α.Ε.