Υπηρεσίες για όλες τις επιχειρήσεις

Λογισμικά

Προτείνουμε στους συνεργάτες μας λογισμικά (software) ανεπτυγμένα σε πλατφόρμες τεχνολογικής αιχμής.

Τηλεφωνικά Κέντρα

Μελέτη & Εγκατάσταση τηλεφωνικών κέντρων & δικτύων για κάθε ανάγκη.

Υποδομή Υλικού

Σας προτείνουμε μόνο αξιόπιστες λύσεις επώνυμων κατασκευαστών (HP, Dell), στο χαμηλότερο δυνατό κόστος. Παρέχουμε τις απαραίτητες συμβουλές για προμήθεια ενός ή περισσότερων server με στόχο τη σωστή κατανομή των εργασιών.

Υποδομή Δικτύου

Η σωστή υποδομή διασφαλίζει την επικοινωνία του server με τα τερματικά. Η ασφάλεια του δικτύου θωρακίζει την επιχείρηση από εισβολές από το διαδίκτυο αλλά και από το τοπικό δίκτυο.

Υπηρεσίες Αποτύπωσης Εταιρικών δομών και εργασιών.

Μαζί με το πλάνο εξέλιξης και αναγκών, οι υπηρεσίες αυτές συνθέτουν την πρόταση για το εγκατεστημένο λογισμικό.

Best solutions

Τεχνολογικές λύσεις φτιαγμένες με σκοπό!

Τεχνολογικές λύσεις φτιαγμένες με σκοπό!

Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τεχνολογικές υπηρεσίες για εσάς με μια έμπειρη ομάδα ειδικών και συνεργατών.

Best solutions

Υπηρεσίες υλοποίησης

Αφού σκιαγραφήσουμε μαζί με εσάς τη δομή και τις ανάγκες σας, προχωράμε στην υλοποίηση του έργου.
Ακολουθούμε πιστοποιημένες διαδικασίες:

  • Εγκατάσταση και υποδομή εξοπλισμού και λογισμικού
  • Παραμετροποίηση εξοπλισμού εφαρμογών ανάλογα με την καταγραφή των αναγκών
  • Εκπαίδευση σε ομάδες χρηστών ανάλογα με τα τμήματα
  • Δοκιμαστική λειτουργία από τελικούς χρήστες
  • Υποστήριξη της εύρυθμης λειτουργίας της εγκατάστασης